U subotu 6. maja kreće novi ciklus radionica javnog nastupa

U subotu 6. maja kreće novi ciklus radionica javnog nastupa

Trening javnog nastupa od 6. do 27. maja   Veština javnog nastupa jedna je od najvažnijih socijalnih veština. Bez obzira na to da li je «javnost» nekoliko ljudi, puna sala ili nastup na TV ili u medijima, u savremenom poslovnom okruženju često smo u situaciji da javno izlažemo svoje ideje i stavove i da se borimo za njih da bi smo motivisali ljude i preneli im odredjenu ideju ili emociju. Veliki broj ljudi se u ovoj situaciji oseća nekompetentno, ima blagu nelagodu i...

Read More

U subotu 4. marta kreće novi ciklus radionica javnog nastupa

U subotu 4. marta kreće novi ciklus radionica javnog nastupa

Trening javnog nastupa od 4. do 25. marta   Veština javnog nastupa danas je jedna od najvažnijih socijalnih veština. Bez obzira na to da li je «javnost» manje od pet ljudi ili puna sala i bez obzira na to da li naš posao zahteva prezentovanje pred većim brojem ljudi, često smo u situacijama da javno izlažemo svoje ideje i da se borimo za njih da bi smo motivisali ljude, preneli im odredjenu ideju ili emociju. Veliki broj ljudi u ovoj situaciji oseća blagu nelagodu i...

Read More

Radionice javnog nastupa

Značaj dobrog izražavanja, poznavanja pravila i prakse govorništva se u vreme u kome živimo ne spori jer je jasno da su u pitanju osnovne veština koje pomažu u ostvarivanju naših poslovnih i životnih ciljeva. Pošto utiče na lični imidž, na profesionalni uspeh pojedinca, a kroz dobar rezultat i na uspeh kompanije ili ustanove koju on predstavlja, javni nastup je danas potreban svakom. Radionica javnog nastupa Ivana Tomića bazirana je na uverenju autora da su javni nastup i...

Read More