JAVNI NASTUP – ŽIVOTNA VEŠTINA 28., 29. septembar i 5., 6. oktobar.

U savremenom svetu stalnog i intenzivnog komuniciranja, predstavljanja ideja i poslovnih rezultata od nas, ne samo da se očekuje da prezentujemo efektno, lako i artikulisano, već i da naša prezentacija ostavi jak utisak i izdvoji se iz mase prosečnih. Ukoliko u tome uspemo mnoga vrata nam se otvaraju. Pridobijamo ljude, motivišemo zaposlene i ostavljamo jak utisak na poslovne saradnike.

Ipak, veliki broj ljudi ima problem sa javnim nastupom. Strah od javnog nastupa je prirodan. To jeste čin koji nosi posledice. Medjutim, ukoliko nas ovaj strah od gubitka kredibiliteta, od odbacivanja i ismevanja preplavi i preuzme kontrolu, to se reflektuje na naše rezultate. Javni nastup može da ne uspe iz još jednog razloga: nepoznavanje prakse i pravila dobrog javnog nastupa. Pošto je ulog veliki, tj.naš lični i profesionalni ugled, poslovni rezultati i zarada, tvrdim da je veština javnog nastupa životna veština.

Zato smo osmislili trening koji će se održati 28., 29. septembra i 5., 6. oktobara.

 

Prijavite se na radionice@ivantomic.rs

 

Trening je namenjen onima koji žele da jasno, autentično i efektno prenesu svoju poruku gradeći sa publikom i klijentima odnos zasnovan na poverenju i kompetentost: prodavcima, farmaceutima, lekarima, programerima, filozofima, ljudima koji započinju ili imaju biznise, menadžerima, liderima, ljudima koji drže radionice ili predavanja, ljudima iza bankarstva, osiguranja, nastavnicicma, profesorima… Namenjen je onima koji žele da napreduju.

Ceo trening traje dvanaest sati. Javni nastup zahteva vežbanje. Zato je trening pretežno praktičan i interaktivan. Odvija se u sigurnom okruženju i u pozitivnoj atmosferi. Zbog boljeg usvajanja materijala i vežbi, podeljen je na četiri radionice od po tri sata. Na svakoj od ove četiri radionice se rade različite stvari.

 

Na prvoj se bavimo svojim prisustvom na sceni i osvajanjem scene i prostora, tremom i nelagodom prilikom prezentovanja, neverbalnom komunikacijom, glasom i dikcijom.

Na drugoj se bavimo organizovanjem scenskog prostora, odnosno mestom na kome nastupamo, kretanjem po sceni, strukturom govora, dinamikom nastupa i ograničavajućim uverenjima.

Na trećoj se bavimo publikom. Odradjujemo ko je naša publika, koji su tipovi publike i kako da svoj govor ”krojimo” u skladu sa tim. Posebna pažnja se posvećuje ”teškoj publici” i nezgodnim pitanjima.

Na četvrtoj radionici artikulišemo svoj lični stil prezentovanja osvešćivanjem svojih snaga i slabosti kao govornika.

 

Na treningu ćemo naučiti:

 

1. Kako iskoristiti tremu

2. Kako pravilno koristiti glas u javnom nastupu

3. Kako se kretati i ponašati na sceni

4. Kako strukturisati svoj govor

5. Kako ”dobaciti” do publike, tj. kako projektovati svoju poruku

6. Šta nas sprečava da imamo sjajan javni nastup

7. Kako sa teškim klijentima i nezgodnim pitanjima

 

Radionicu su osmislili Sunčica Geter i Ivan Tomić.

 

 

Sunčica Getter PCC, MA je profesionalni kouč i fasilitator sa specijalizacijom u oblasti sistemskog koučinga i razvoja liderstva.

Trening vodi Ivan Tomić, profesionalni glumac sa 25 godina iskustva u pozorištu, TV i filmu.

 

Dakle, 28., 29. septembra i 5., 6. oktobara od 10h do 13h u Mišarskoj br. 12-14.

 

Cena treninga za sve četiri radionice je 18 000 RSD, koje možete platiti na rate, preko računa ili u gotovini.

Za rane uplate, dve nedelje pre početka radionice, cena je 14 500 RSD.

 

Informacije i rezervacije na radionice@ivantomic.rs