Novi trening javnog nastupa u decembru

Rezervišite 15. 16. 22. i 23. decembar

 

Želim da vas ubedim u nešto: koliko god veština javnog govorenja danas bila važna, ona će u budućnosti biti još važnija. Pokretani smo sve većom povezanošću, jedna od najstarijih osobenosti ljudskog roda je izmišljena za savremeno doba. Ja sam postao ubedjen da će se sutra, čak i više nego danas, učenje kako da predstavite svoje ideje uživo drugim ljudima pokazati kao ključna veština:

 • Za svako dete koje želi da izgradi samopouzdanje.
 • Za svakoga ko je završio školovanje i nastoji da pokrene smislenu karijeru.
 • Za svakoga ko želi da napreduje u poslu.
 • Za svakoga ko želi da izgradi reputaciju.
 • Za svakoga ko želi da se poveže sa drugim ljudima širom sveta koji dele sa njim zajedničku strast.
 • Za svakoga ko želi da pokrene neku akciju i ostvari učinak.
 • Za svakoga ko želi da za sobom ostavi zaveštanje.
 • Za svakoga, i tačka.

Ovaj deo iz knjige Ted govori, Zvanični Ted priručnik za javne govore, Krisa Andersona skreće pažnju na važnost javnog govora danas.

Trening koji će se održati 20. 21. 27. i 28. oktobra je usmeren na procese koji se dešavaju pre i za vreme javnog nastupa i insistira na praktičnim vežbama kako bi polaznici što bolje usvojili prezentacione veštine.

 

Prijavite se na radionice@ivantomic.rs ili na 063 361 216

 

 

Koje sve teme pokrivamo na treningu?

 

1. Šta je javni nastup i zašto nastupamo? Nastupamo iz tri razloga:

 • da ponudimo
 • da motivišemo i ispirišemo
 • da informišemo, tj. prenesemo znanje

2. Priprema za javni nastup, kako dolazimo do stanja za dobar javni nastup?

Da bismo dobro nastupali treba da budemo u dobrom emotivnom stanju. Svi govore o neverbalnoj komunikaciji. Ali ukoliko se vaša neverbalna komunikacija ne poklapa sa vašim stanjem, nećete imati dobar nastup jer je publika sklonija da poveruje da je vaše emotivno stanje istinito bez obzira koliko držite šake otvorenim, osmehujete se ili držite pozu samouverenosti. Na teningu se bavimo posebnim vežbama koje nas dovode do dobrog stanja za prezentaciju.

3. Trema i anksioznost, zašto ih imamo i kako možemo da ih iskoristimo?

Trema je ok, znači da nam je stalo. Na skali od jedan do deset možemo da razlikujemo potpunu opuštenost i potpunu blokiranost. Ni jedna ni druga krajnost nam ne odgovaraju ukoliko želimo da prezentujemo efektno i atraktivno. Tremu ne možemo da negiramo, ali možemo da je iskoristimo kao energiju za dobar javni nastup.

4. Scensko prisustvo, harizma se uči.

Za neke ljude kažu da imaju harizmu. Posmatrao sam te ljude, zapažao pojedinosti koje ih čine harizmatičnim. Oni vežbaju harizmu. Možda svesno, možda nesvesno, ali vežbaju stvari koje ih čine dopadljivim i harizmatičnim. Od ovih osoba možemo da usvojimo neke osobine.
Na glumačkim školama posebna pažnja se posvećuje ”scenskom prisustvu”. Odgovarajućim vežbama možemo da povećamo stepen svog ”prisustva” na sceni ili u prostoriji.

5. Projektovanje poruke, kontrolišite publiku.

Možemo da budemo potpuno povezani sa sobom, u dobrom emotivnom stanju, veoma uverljivi, naše verbalno i neverbalno mogu da se potpuno slažu, pa ipak da ne ”dobacimo” do sagovornika ili publike. Kako to? Tako što ne ”projektujemo”, tako što nivo naše energije nije dobar, tako što nismo uzeli u obzir prostor u kome nastupamo i tehnologiju (mikrofon ili kameru npr.) koja to podržava. Na treningu se detaljno bavimo odredjivanjem stepena intenziteta sa kojim prezentujemo.

6. Ograničavajuća uverenja, šta nas sprečava da imamo sjajan javni nastup?

Šta nas sprečava da imamo sjajan javni nastup? Ograničavajuće uverenja koja smo ”pokupili” najverovatnije u detinjstvu. Ova uverenja su imala funkciju da nas zaštite od neprijatnosti. Sada, kao odrasli, možemo da biramo da li želimo da ih zadržimo ili ne. Na treningu se bavimo identifikovanjem ograničavajućih uverenja da bismo mogli da radimo na njima.

7. Kretanje po sceni, zašto se krećemo i šta to znači.

Često nas tenzija goni da se krećemo po sceni neorganizovano, nervozno, možda čak odbojno. Kako bi bilo kad bismo organizovali svoje kretanje svesni u svakom trenutku položaja svog tela i kako naše kretanje utiče na publiku? Takvo kretanje bi dovelo do elegantnijeg nastupa i do toga da jasnije i efikasnije prenesemo svoju poruku.

8. Korišćenje scene da pošaljemo poruku.

Naš položaj na sceni može da šalje poruku gledaocima i klijentima nezavisno od teksta koji izgovaramo. Možete imati odličan tekst i da, budući da ga palsirate sa lošeg mesta na sceni, ne ostavite dovoljno dobar utisak. Kad kažem scena, mislim na svako mesto sa kog se prezentuje, bilo da se radi o stolici ili o velikoj konferencijskoj sali.

9. Teški klijenti i publika, šta sa njima?

Posvećujemo posebnu pažnju takozvanoj hostilnoj publici ili teškim klijentima i nezgodnim pitanjima. Radeći u sigurnom okruženju izazivamo sebe kroz improvizaciju u kojoj simuliramo nezgodne situacije koje bi mogle da se dogode na nastupu.

Trening traje dvanaest sati i, zbog što boljeg usvajanja materijala, podeljen je na četiri radionice od po tri sata. Na svakoj od radionica se bavimo različitim temama u vezi sa javnim nastupom i prezentovanjem. Bavimo se prisustvom na sceni, glasom, dikcijom, organizovanjem scenskog prostora, nelagodom, teškom publikom, različitim tipovima ljudi u publici, velikim govornicima, emotivnom porukom našeg nastupa.

 

Više informacija možete dobiti na

radionice@ivantomic.rs ili na 063 361 216

 

Za mene kao glumca javni nastup je svakodnevica. Za dvadeset godina bavljenja glumom nastupao sam u pozorištu, na radiju, filmu, televiziji, sa stendap komedijom u najrazličitijim uslovima pred najrazličitijom publikom. Bilo da sam prenosio poruke velikih dramskih pisaca ili svoje lične uvek sam bio fasciniran razmenom koja se odigrava izmedju onoga ko nastupa i publike. Zato sam izučavao ovu interakciju i svoja iskustva sistematizovao u ovaj trening krcat vežbama, savetima i prečicama do kvalitetnog javnog nastupa koji vam može pomoći da napredujete, ostvarite ciljeve, povećate zaradu i poboljšate komunikaciju.