trening javnog nastupa, početak 17. juna

Radionice će se ovog meseca održati 17. 18. 24. i 25. juna od 10h do 13h u Mišarskoj 12-14. Trening se sastoji od četiri radionice na kojima se  temeljno i posvećeno bavimo različitim temema i problemima u vezi sa javnim nastupom.

Evo malo detalja o radionici.

Veština javnog nastupa jedna je od najvažnijih socijalnih veština. Bez obzira na to da li je «javnost» nekoliko ljudi, puna sala ili nastup na TV ili u medijima, u savremenom poslovnom okruženju često smo u situaciji da javno izlažemo svoje ideje i stavove i da se borimo za njih da bi smo motivisali ljude i preneli im odredjenu ideju ili emociju.

Za mene je javni nastup svakodnevica. Tokom dvadeset godina bavljenja glumom u pozorištu, na televiziji, radiju, filmu i stendap komediji, izučavao sam interakciju publike i izvodjača i primetio opšta pravila dobrog javnog nastupa i prezentacije. Takodje sam na brojnim radionicama iz oblasti koučinga nalazio način da ljudima koji nisu iz umetničkog miljea prenesem ova pravila na lak i logičan način. Znanja koja sam stekao pretočio sam u ovaj trening krcat vežbama, savetima i prečicama do dobrog javnog nastupa.

Po završetku treninga polaznici će:

  • imati više samopouzdanja
  • biti svesniji sebe u odnosu na publiku i scenu sa koje nastupaju
  • moći lakše da artikulišu ono što imaju da kažu
  • moći da ostvare veći uticaj na auditorijum
  • moći da kreiraju dobar, atraktivan i efektan javni nastup

Ceo trening traje dvanaest sati. Zbog boljeg usvajanja materijala i vežbi, podeljen je na četiri radionice od po tri sata. Na svakoj od ove četiri radionice se rade različite stvari. Počinje se prisustvom na sceni i osvajanjem scene i prostora, odnosom prema prostoru u kome se nalazimo. Sledi rad na glasu, dikciji, tremi i nelagodi prilikom prezentovanja. Na trećoj radionici se bavimo ”teškom publikom”, upoznavanjem sa različitim tipovima ljudi u publici. Završavamo velikim govornicima i načinima da od njih uzmemo najbolje za sebe.

Trening je usmeren na procese koji se dešavaju pre i za vreme javnog nastupa  i insistira se na praktičnim vežbama kako bi polaznici što bolje usvojili prezentacione veštine.

Posvećujemo posebnu pažnju takozvanoj hostilnoj publici ili teškim klijentima. Radeći u sigurnom okruženju izazivamo sebe kroz improvizaciju u kojoj simuliramo nezgodne situacije koje bi mogle da se dogode na nastupu.

Radionice se održavaju subotom od deset do jedan u prijatnom prostoru u  Mišarskoj 12-14. Najbliža garaža je u Masarikovoj.

Donja starosna granica za polznike je sedamnaest godina, gornje nema. 🙂 Radionica je namenjena svima koji imaju potrebu za ovladavanjem i usavršavanjem svog javnog nastupa i za poboljšanjem svojih prezentacija, kao i za ličnim napredovanjem. Namenjena je prodavcima, poslovnim ljudima, zaposlenima u administraciji i privatnom sektoru, nevladinim organizacijama, studentima, predavačima, zaposlenima u medijima i marketingu, svima koji žele da jasno, autentično i efektno prenesu svoj poruku. Takodje je namenjena ljudima koji se boje javnog nastupa ili imaju nelagodu kad treba da govore pred većim brojem ljudi.

Prijavite se na radionice@ivantomic.rs ili

na telefon 063 361 216