U subotu 6. maja kreće novi ciklus radionica javnog nastupa

Trening javnog nastupa od 6. do 27. maja

 

Veština javnog nastupa jedna je od najvažnijih socijalnih veština. Bez obzira na to da li je «javnost» nekoliko ljudi, puna sala ili nastup na TV ili u medijima, u savremenom poslovnom okruženju često smo u situaciji da javno izlažemo svoje ideje i stavove i da se borimo za njih da bi smo motivisali ljude i preneli im odredjenu ideju ili emociju. Veliki broj ljudi se u ovoj situaciji oseća nekompetentno, ima blagu nelagodu i tremu. Nekima je javni nastup veoma neprijatan: glas im se promeni, postaju pretihi ili preglasni, imaju problem sa disanjem, znoje se i lupa im srce. Neki ljudi ovo rade lako i prirodno.

01r

Za mene je javni nastup svakodnevica. Tokom dvadeset godina bavljenja glumom u pozorištu, na televiziji, radiju, filmu i stendap komediji, izučavao sam interakciju publike i izvodjača i primetio opšta pravila dobrog javnog nastupa i prezentacije. Takodje sam na brojnim radionicama iz oblasti koučinga nalazio način da ljudima koji nisu iz umetničkog miljea prenesem ova pravila na lak i logičan način. Znanja koja sam stekao pretočio sam u ovaj trening krcat vežbama, savetima i prečicama do dobrog javnog nastupa.

Uspeh u javnom nastupu zavisi od toga da:

1. Imamo šta da kažemo

2. Imamo samopouzdanje

3. Umemo da artikulišemo to što imamo da kažemo

 

02r

Ciljevi treninga su:

-da pomogne polaznicima u prevazilaženju straha

-da im poveća samopouzdanje

-da im pomogne da osveste sebe u odnosu na publiku (glas, telo, pokret, disanje)

-da polaznike opismeni i obrazuje za javni nastup

-da im pomogne da artikulišu ono što žele i imaju da kažu i da to urade na najbolji mogući način

-da polaznike osposobi da ostvare što veći uticaj na auditorijum

-da polaznike osposobi da svesno biraju svoja emocionalna stanja

-da ih osposobi da organizuju scenski prostor kako bi ostvarili željeni uticaj

 

Ceo trening traje dvanaest sati. Zbog boljeg usvajanja materijala i vežbi, podeljen je na četiri radionice od po tri sata. Na svakoj od ove četiri radionice se rade različite stvari. Počinje se prisustvom na sceni i osvajanjem scene i prostora, odnosom prema prostoru u kome se nalazimo. Sledi rad na glasu, dikciji, tremi i nelagodi prilikom prezentovanja. Na trećoj radionici se bavimo ”teškom publikom”, upoznavanjem sa različitim tipovima ljudi u publici. Završavamo velikim govornicima i načinima da od njih uzmemo najbolje za sebe.

03r

Trening je usmeren na procese koji se dešavaju pre i za vreme javnog nastupa i insistira se na praktičnim vežbama kako bi polaznici što bolje usvojili prezentacione veštine.

Posvećujemo posebnu pažnju takozvanoj hostilnoj publici ili teškim klijentima. Radeći u sigurnom okruženju izazivamo sebe kroz improvizaciju u kojoj simuliramo nezgodne situacije koje bi mogle da se dogode na nastupu.

Radionice se održavaju subotom od deset do jedan u prijatnom prostoru u Mišarskoj 12-14. Najbliža garaža je u Masarikovoj.

Donja starosna granica za polznike je sedamnaest godina, gornje nema. 🙂 Radionica je namenjena svima koji imaju potrebu za ovladavanjem i usavršavanjem svog javnog nastupa i za poboljšanjem svojih prezentacija, kao i za ličnim napredovanjem. Namenjena je prodavcima, poslovnim ljudima, zaposlenima u administraciji i privatnom sektoru, nevladinim organizacijama, studentima, svima koji žele da jasno, autentično i efektno prenesu svoj poruku. Takođe je namenjena ljudima koji se boje javnog nastupa ili imaju nelagodu kad treba da govore pred većim brojem ljudi.

Prijavite se na radionice@ivantomic.rs

ili na tel. +381 63 361 216