U subotu 4. marta kreće novi ciklus radionica javnog nastupa

Trening javnog nastupa od 4. do 25. marta

 

Veština javnog nastupa danas je jedna od najvažnijih socijalnih veština. Bez obzira na to da li je «javnost» manje od pet ljudi ili puna sala i bez obzira na to da li naš posao zahteva prezentovanje pred većim brojem ljudi, često smo u situacijama da javno izlažemo svoje ideje i da se borimo za njih da bi smo motivisali ljude, preneli im odredjenu ideju ili emociju. Veliki broj ljudi u ovoj situaciji oseća blagu nelagodu i tremu. Nekima je javni nastup veoma neprijatan: glas im se promeni, postaju pretihi ili preglasni, imaju problem sa disanjem, znoje se i lupa im srce. Neki ljudi ovo rade lako i prirodno.

02radionice

Tokom dvadeset godina bavljenja glumom u pozorištu, na televiziji, radiju, filmu i stendap komediji, izučavao sam interakciju publike i izvodjača i primetio opšta pravila dobrog javnog nastupa i prezentacije. Takodje sam na brojnim radionicama iz oblasti koučinga nalazio način da ljudima koji nisu iz umetničkog miljea prenesem ova pravila na lak, logičan i siguran način. Trening koji sam napravio je kondenzovano i sistematizovano dvadesetogodišnje iskustvo dva uporedna sistema – glumačkog i poslovnog.

Ceo trening traje dvanaest sati. Zbog boljeg usvajanja materijala i vežbi, podeljen je na četiri radionice od po tri sata. Na svakoj od ove četiri radionice se rade različite stvari. Počinje se prisustvom na sceni i osvajanjem scene i prostora, odnosom prema prostoru u kojem se nalazimo. Sledi rad na tremi i nelagodi prilikom prezentovanja. Na trećoj se bavimo ”teškom publikom”, upoznavanjem sa različitim tipovima ljudi u publici. Završavamo velikim govornicima i načinima da od njih uzmemo najbolje za sebe.

Radionice se održavaju subotom od deset do jedan u Mišarskoj 12-14. Najbliža garaža je u Masarikovoj.

01radionice

Donja starosna granica je sedamnaest godina, gornje nema 🙂 Radionica je namenjena svima koji imaju potrebu za ovladavanjem i usavršavanjem svog javnog nastupa i za poboljšanjem svojih prezentacija, kao i za ličnim napredovanjem. Namenjena je prodavcima, poslovnim ljudima, zaposlenima u administraciji i privatnom sektoru, nevladinim organizacijama, studentima, svima koji žele da jasno, autentično i efektno prenesu svoj poruku. Takodje je namenjena ljudima koji se boje javnog nastupa ili imaju nelagodu kad treba da govore pred većim brojem ljudi.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete da me kontaktirate na radionice@ivantomic.rs