Radionice javnog nastupa

Značaj dobrog izražavanja, poznavanja pravila i prakse govorništva se u vreme u kome živimo ne spori jer je jasno da su u pitanju osnovne veština koje pomažu u ostvarivanju naših poslovnih i životnih ciljeva. Pošto utiče na lični imidž, na profesionalni uspeh pojedinca, a kroz dobar rezultat i na uspeh kompanije ili ustanove koju on predstavlja, javni nastup je danas potreban svakom.

radionica_w

Radionica javnog nastupa Ivana Tomića bazirana je na uverenju autora da su javni nastup i prezentovanje fizička veština. Vežbe koje polaznicima pomažu da ovladaju javnim nastupom su kombinacija glumačkih vežbi najboljih američkih glumačkih škola i treninga iz NLP.

Uspeh u javnom nastupu zavisi od toga da:

  1. Imamo šta da kažemo
  2. Imamo samopouzdanje
  3. Umemo da artikulišemo to što imamo da kažemo

Cilj radionice za javni nastup je da pomogne polaznicima u prevazilaženju straha, da im poveća samopouzdanje, da polaznike opismeni i obrazuje za javni nastup, da im pomogne da artikulišu ono što žele i imaju da kažu i da to urade na najbolji mogući način kako bi ostvarili što veći uticaj na auditorijum.

Na radionici će se polaznici, kroz bavljenje stavom, govorom, dikcijom i glasom, neverbalnom komunikacijom, tremom odnosno ograničavajućim uverenjima koja nas sprečavaju da se potpuno i dobro izrazimo, naučiti prisutnosti na sceni, projektovanju svoje poruke, da svesno biraju svoja emocionalna stanja i da organizuju scenski prostor kako bi ostvarili željeni uticaj.

Posvetićemo posebnu pažnju takozvanoj hostilnoj publici ili teškim klijentima. Radeći u sigurnom okruženju izazivamo sebe kroz improvizaciju u kojoj simuliramo nezgodne situacije koje bi mogle da se dogode na nastupu.

Za mene kao glumca javni nastup je svakodnevica. Za dvadeset godina bavljenja glumom nastupao sam u pozorištu, na radiju, filmu, televiziji, sa stendap komedijom u najrazličitijim uslovima pred najrazličitijom publikom. Bilo da sam prenosio poruke velikih dramskih pisaca ili svoje lične uvek sam bio fasciniram razmenom koja se odigrava izmedju onoga ko nastupa i publike. Zato sam izučavao ovu interakciju. Znanjima koja sam stekao mogu da pomognem ljudima da prevladaju strah od javnog nastupa, da ga artikulišu i poboljšaju kako bi ono što imaju da kažu što bolje i efektnije preneli publici i ostvarili što veći uticaj.

Edukator: Ivan Tomić